A gróf BREDA és a VÁSÁRHELYI család genealógiája - Gyevnár Erika tollából

A múlt poros polcain kutatva néhol mégis megcsillan egy név, egy homályos emlék...

30_-_honved_emleklap_800x600.jpg

 

"  A legmagasabb, mit a földön elérhetünk, azon öntudat, hogy mindig      magas cél után törekedünk!  "               ( báró Eötvös József)

 

                                           Negyedik rész

 

Damjanichné  örök  barátságot  kötött  a - lőkösházán is  birtokkal rendelkező -Vásárhelyi  özvegyekkel - "Julival és Tuttival"  - ,  ahogyan,  néhai  férje  nevezte  őket  utolsó,  -  feleségének  szóló  leveleiben  az  aradi vár  fogságából... Kiderül  belőlük, hogy  a  hozzájuk  intézett,  személyes  hangvételről  tanúskodó  megszólítás  minden  bizonnyal szoros,  bensőséges  családi  kapcsolatra  utal.

 

Amíg  a  szurony volt  a  " kormánypálca ",  a   vas  és  kötél  a  " nemzet fegyelmezője " ;  kegyelettel  csak  titokban  áldozhattak  férjeik  emlékének.

 1861 -ben, midőn  a legelső  rövid  lélegzethez  jutott  a  megdermedt  közélet, a  jóság,  a  szeretet, az  áldás  melegét  árasztva  szét  a  fásult  társadalomra ;  - megalakították   a   " MAGYAR  GAZDASSZONYOK  ORSZÁGOS  SZÖVETSÉGÉT ".

 

 tk_gr_1121_nr001.jpg

                               mácsai Csernovics Emília özv. Damjanich Jánosné

                                Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok{1}

 

 

 

Ők  ketten ;

 özv. Damjanichné   és  gróf  özv.  Batthyány  Lajosné  szül.  gróf  Zichy Antónia  hőslelkű   példázatai  az  összes  magyar  nőnek.

Batthyányné  talán   a  -  S z e n t f ö l d r ő l -  hozta  magával  gyászában  is angyali  türelmét  és  jóságát,  mikor  a  legfájdalmasabb  emlékek  borongtak  szelíd  tekintetében ; amelyet 1845 -ben  férje, -  az első felelős miniszterelnök - és  barátai :  gróf  A l m á s y    G y ö r g y,   gróf   W e n c k h e i m    B é l a    és   kisoroszi  és  mácsai  gróf  C s e r n o v i ts   P é t e r   társaságában  meglátogatott.

 

 

 

                                     gróf  Zichy Antónia ( 1816-1888 )

 

De  honnan  vette  Damjanichné, aki  nem  látta  a  "  k e r e sz t é ny s é g  

G o l g o t á j  á t  " ?

 Talán  " ama  másik szent sírból "  merítette  azt,  amely  a  - mácsai parkban - domborult.  

Ő,  a  - " magyar nemzet Szentföldjéről " - hozta  ezt  magával.

Az  Egylet működése  a   hazaszeretet  ápolása  volt  a  nemzeti  vágyak  lerombolt templomában.

A  vígasztaló  jelmondatuk:  " A nők szívében él most a haza jövője! "

Még  egy  ilyen  " magasztos " nőegylet  létezett  akkoriban ;  a  " PESTI JÓTÉKONY NŐEGYLET ".

És  ki  értené  meg  jobban, igazabban  az  árvák   szenvedéseit, mint  maguk  az árvák, akiknek  jelenük  gyászos  emlékezés, jövőjük  méltósággal  viselt  örök lemondás.  A   nemzet  két  legszentebb  árvája  megalapítja    az  egylet  keretében az  árvaházat  is ; az  egylet  védője  -  gróf  Zichy  Pál  Ferencné,  elnöke  - özv. Damjanichné, választmányi tagja -  gróf  özv.  Batthyányné.

1862 -ben  már  nemcsak  a  fővárosra,  hanem  az  egész  országra  kiterjesztette működését.

 

                         teleki_sandor_olasz_tabornoki_egyenruhaban.jpg 

                                         A   " vad gróf "                            

 széki  gróf  TELEKI SÁNDOR  (1821-1892)  olasz  tábornoki  egyenruhában , 1865.

 

 

 A  késő  unokák  a  szebb  jelen  biztonlétében  csak  személyes  jóvóltamból ismerhetik  meg  a  Vásárhelyi özvegyek  történetét, -  életük legszebb  s legfontosabb  kora  a  forradalom  idejére  esett, - és  ebben  országszerte nevezetes  szerepet  játszottak.

Néhány - Legenda -  lengi  körül " hős tetteiket " :

"Juli  és Tutti"  egyik  bátyja ; Ns.  parajdi  B r ü n e k Károly,- 

( a  Brüneck  vezetéknevet egy  1844-ben  kelt  egyházi  anyakönyvi kivonat (másolat) alapján -  módosítottam  Brünek - re : " Etractus Matriculae Baptisatorium Eccle, Hunyad vármegye, Déva helység, 1793. február 2.) 

aki  egyike volt  az  Arad  vármegyei  konzervatív-párt  legelőkelőbb  embereinek -  ki,  mint  ilyen,  -  a  szabadságharc  befejezése  után  a  kormánynál  nagy befolyással  és  tekintéllyel  bírt.

Széki  gróf  T e l e k i  Sándor  gróf   -  magyar  honvédezredes  -  másnéven  a " vad gróf "  -  P E T Ő F I  Sándor  barátja.  Petőfi  három  alkalommal tartózkodott Teleki   k o l t ó i   birtokán ;   az  egyik  ilyen  neveztes  alkalom -  az  ifjú  hitvessel,  SZENDREY  Júliával  eltöltött  mézeshetek  KOLTÓN.

A  családi " legendárium "  szerint 

TELEKI  kilátástalan  helyzebe  került,  miként  megszökött  az  aradi várbörtönből -   mert  nem  tudott  elmenekülni  a  városból...

De  Vásárhelyiné  Brünek Judit,  azaz  "Tutti"  -  és  Károly  bátyja  segítségére sietett  Telekinek, így  szabadult  ki  Aradról...  Természetesen  senkinek  nem jutott  az  eszébe a  kormány  befolyásos  követőjének jól ismert kocsijában keresni, -  sejteni  a  forradalmi  menekülőt!

 xx23.jpg

 HUNGÁRIA  az  Aradi Vértanúk Emlékszobrának Főalakja. ( Zala György alkotása)

 

 

                                         ...folytatom...

 

 

 

 

 

Forrás:

{1} MNM, Történelmi Képcsarnok, L.szám: 1121. grafika (dka.mnm.hu)

Moptsa László főispán, 1844. december 21. Hunyad vármegye, Déva - Nemesség igazolás - Ns.Brünek József részére (Arad, levéltár)

/ Maros c. hetilap : özv.Vásárhelyi Jánosné -1886. december 19.-XVII. évf. 19.sz./BmL- 42/5. mikrofilm(újságcikk)

Vasárnapi Újság - özv. Vásárhelyi Albertné -1892. április 10.-XXXIX. évf.15. sz./epa.oszk.hu

Márki Sándor: Aradvármegye nemes családai I.-II.III.( eredeti kézirat és újságcikk gyűjtemény)/ Biblioteca Judeteana, "A.D. Xenepol" megyei könyvtár, Arad, -"Patrimonium", azaz a Régi Nyomtatványok Tára : 146211 /Jelzet

Az Aradi Vértanuk Emlékszobra. 1889.

Klauzál Gábor Társaság,{www.klauzal.hu}Weblap látogatottság számláló:

Mai: 81
Tegnapi: 30
Heti: 155
Havi: 1 428
Össz.: 433 440

Látogatottság növelés
Oldal: Damjanichné életre szóló barátsága a Vásárhelyi özvegyekkel
A gróf BREDA és a VÁSÁRHELYI család genealógiája - Gyevnár Erika tollából - © 2008 - 2024 - countess.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weboldal szerkesztő mindig ingyenes. A weboldal itt: Ingyen weboldal

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »