A gróf BREDA és a VÁSÁRHELYI család genealógiája - Gyevnár Erika tollából

A múlt poros polcain kutatva néhol mégis megcsillan egy név, egy homályos emlék...

                 

cartier-invitation-card-720.jpg

      " Bemutató termek" - a  három világváros; Párizs - London - New York - CARTIER üzletei

                                                          1900-as évek

 

 

 " Qui legis dic requiem."

 

                                Mrs.  L. J. CARTIER,

                              született   gróf  Almásy   Jacqueline 

                                          (1895-1952)

 

 

 

 

" A  királyok  ékszerésze,  az  ékszerészek                                                                             királya"-

 mondta  Cartierről  VII. Edvard, Wales  hercege  a  20. század  elején, akinek koronázási  ékszereit  az  1847-ben  alapított  francia  műhely  készítette.

 

 

 cartier-exhibition-style-and-history-1024x665.jpg

                         Cartier  maga  a  Stílus  és  a  történelem 

 

 A  több, mint egy évtizede zajló - különböző - kutatásaim során az Almásy család genealógiai tabelláit is  elemezgetve - más kutatási témák kapcsán -  egy névre lettem figyelmes:  CARTIER.  

Évek  óta  rápillantok.

Olykor tovább lapozgatok  az  Almásy család  leszármazási tábláiban, más  adatot  keresve - de,  a   C A R T I E R   név  marad. Immáron,  egy  éve  hajt  a  kíváncsiság;  a  kutatás  szellemétől  vezérelve - azóta  próbálkozom  az  

Almásy - Cartier  " mozaikokból"  összerakni  a teljes, egységbe foglalható  képet...  Magyar vonatkozása csupán  néhány mondatra korlátozott, s  mivel  Mr. Cartier  francia  származású     " legenda ",    -  maradt  a  francia  és  az angol szakirodalom...

A  Kétegyházán született  -  zsadányi és törökszentmiklósi  ALMÁSY   JACQUELINE  - grófkisasszonyról  csupán  annyit  jegyzet  fel  a  genealógiai  tudomány, hogy  házasságot  kötött  CARTIER -rel. 

De, vajon  a  híres  párizsi  ékszerész  dinasztiából  származó  Cartier  lett  volna Almásy Jacqueline férje?

Jacqueline  ükapja;  ALMÁSY  IMRE  II. IGNÁC -  A  II.  Középső  grófi   ág  megalapítója  - továbbá,  Békés vármegyében  személyéhez  kötődő   elévülhetetlen  érdeme a   kétegyházi, sarkadi   hitbizományok  sziklaszilárd  alapja. -  s  akit - Párizsban  1815.  augusztus  11-én  magyar  grófi  rangra  emelt            I. Ferenc király, illetve  Sarkad  örökös  ura  címet  is  megkapta.  Almásy Imre Ignác  ( 1751- 1840)  a  Szent - István -Rend  apostoli  király  lovagkeresztese és középkeresztese, a  Vas korona  Rend  I. rendű  keresztese, Ő császári és  királyi Felségének valóságos belső titkos tanácsosa, császári és királyi kamarása volt.

Első felesége: semsei  Semsey  Anna (1763-1819) - Jacqueline ükanyja - házasságából született

Jacqueline   dédapja; Almásy  Alajos  Mátyás János  (1781-1850)  - aki, császári  és  királyi kamarás, Sarkad  örökös  ura volt.

Jacqueline  dédanyjával; - tolnai Festetics Erzsébet csillagkeresztes hölggyel (1794-1822) - kötött  első  házasságából - két gyermek született;

I. Kálmán  és   I. Dénes.

Jacqueline nagyapja : gróf  Almásy  I. Kálmán  (1815-1898)  - a sarkadi  hitbizomány  és  Kétegyháza  örökös ura, a  Főrendiház  örökös  tagja, Ő  Felségének  valóságos  belső  tanácsosa -  gróf  Wenckheim  Stefánia   (1837- 1917) Jacqueline nagyanyja -  Erzsébet királyné palotahölgyével,  az I. oszt. Erzsébet - Rend tulajdonosával  - kötött házassága  révén  a  -  gyulai  Wenckheim uradalmat  is  elnyerte  Stefánia  kezével . - 

Gyermekeik: Erzsébet, Mária, II. Dénes, György, I. Imre és Emília

 

 kepkonyvtar_93707_112028.jpg

               Az  Almásy  grófi  család  címeres   " Ex Libris " - se  (1777 után) {1}

 

 

  Jacqueline  édesapja -  gróf  Almásy  György  ( 1864-1898 ) -        cs.  és  kir.  tartalékos  huszárfőhadnagy a  9.  számú  cs.  és  kir.  Nádasdy - huszárezredben, a főrendiház örökös tagja  - 

   Édesanyja  - zichi  és  vásonkeői  gróf  Zichy  Zenaide                  ( 1865-1924) - csillagkeresztes hölgy -

házasságából  született   gróf  Al másy  Jacqueline.

 

Bocsássa  meg  a  Kedves Olvasó, hogy " száraz  történelmi  leckével " illusztráltam  - gróf Almásy Jacqueline  őseit !  Érzésem  szerint  a  kétegyházi  grófkisasszony  személye  feledésbe  merült, s  úgy  vélem,      Louis  J.  Cartier  feleségeként  kevesen  ismerhetik.  A  " Cartier dinasztia"  csillogásában   Jacqueline  fénye  elhalványult...  Emelkedett  hangvétel nélkül  nem  említhető  a  " Cartier " név ;

- de  célom, hogy  Békés  megyénk  helytörténeti  ismereteit  gyarapítva  -  gróf  Almásy  Jacqueline  neve  újra  teljes  pompájában  ékesítse  megyénk  múltbéli  emlékeit...

Jacqueline  Erzsébet  Mária - gróf  Almásy  György  legfiatalabb  gyermeke -

1895. április 9-én született, Kétegyházán.  Édesapját -  három évesen veszítette el  - idősebb  testvérkéivel 

- Mária  (1889- 1970),  Georgina  ( 1890-1953),  Pál  (1892-?)  árvaságra  jutván. 

 

A  következő  konkrét  adat  Jacqeline-ről  - első  házassága ( 1917. okróber 10. Budapest) ;  gróf  Bissingen - Nippenburg  Károly  ( a Vilmos német birodalmi és porosz trónörökös nevét viselő cs.és kir. 13. számú Jászkun- huszárezred főhadnagya,  a hadiékítményes és kardokkal díszített bronz és ezüst Signum Laudis és a Károly csapatkereszt tulajdonosa ) személyében.  

Az  ifjú  szerelmesek  boldogsága  csupán  10  hónapig  tarthatott... 1918.  július  6-án.  az ifjú  férj  a  délnyugati  harctéren, ellenséges  repülő  bombája  által  megsebesülve Terminén - hősi  halált  halt. 

 

 

                                bissingen-_es_nippenburg_cimer_-image.jpg

 

                              Bissingen - Nippenburg grófi címer {2}

 

 

A  huszonhárom  évesen  özvegységre  jutó  Almásy Jacqueline  életének  következő, meghatározó  állomása - ami  eddigi  kutatásim  szerint  tudható -    egy  újjabb  házasság

Mr.  Louis  J. CARTIER -rel -  Budapesten, 1924. január 10-én. {5}

1925-ben megszületett  gyermekük, CLAUDE Cartier.

1928-ban  Jacqueline - kifejezett  óhajára - férje  megveszi  számukra  a Budapest, I. Tárnok utca  5. szám  alatti  " palotát." (Laszkovszky - Fay - Cartier ház)

 

Jacqueline  -  Cartierrel   kötött  házassága  és  származása  folytán  az  arisztokrácia   " társasági elitjének  "   egyik  legtündöklőbb  hölgyévé   vált.  Az  akkoriban megjelent  hírlapok  tudosításainak  közkedvelt  témájából  villantsunk  fel  néhány  gondolatot: 

"  1931-ben a Színházi Élet szerint Odeschalchi Béla herceg neje és Cartier-né (a férj a híres francia ékszerész) Almássy Jaqueline grófnő Budapest legjobban öltözött asszonyai, míg a negyvenes években a legtöbb szó Pallavicini Marisa grófnő ruháiról esett, bár sokat dicsérték báró Prónay Györgyné, gróf Pongrácz Jenőné és a kormányzó menyének, Horthy Istvánnénak is az ízlését.

Az öltözködési előírásokat a lehető legpontosabban betartották, de egymás közt szabadabban kezelték, sőt egyes szabályok eltértek a középosztálybeliekétől. Életformájuk is jelentősen különbözött. Rendszerint délelőtt keltek fel, s ekkor habos, csipkés pongyolát öltöttek. Ha nem mentek teniszezni, lovagolni, sétálni stb., akkor csak délben öltöztek fel ebédhez, s ebben a ruhában maradtak délután, kivéve ha a társaságot fogadtak, vagy maguk mentek látogatóba. Este a vacsoránál mindenképpen estélyi ruhában illett megjelenni, de ha nem voltak vendégek, megfelelt a már többször viselt darab.

Nagyon fontos volt a megjelenés összhangja, a kiegészítők minősége. Borzalommal vegyes lenézéssel tekintettek a középosztálybelieknél szokásos fekete harisnyára és cipőre. Senkinek sem jutott volna eszébe erkölcstelennek tartani az arisztokrata nőket azért, mert az öltözékhez illő pasztellszínű cipőt és harisnyát viseltek. Kalapjuk azonban sohasem lehetett túl feltűnő, s a korízléséhez képest mindig viszonylag egyszerűbben díszített.

Rendkívül sok öltözékre volt szükségük, hiszen egy-egy feltűnőbb darabot csak egyszer-kétszer vehettek fel. Károlyiné írja, hogy anyja minimum öt-hat ruhát vett egyszerre, de ő maga is fiatalasszonyként a háború alatt hasonló számú öltözéket vásárolt, s ha már a hetedik vagy nyolcadik darabot lelkiismeret-furdalásból visszautasította, akkor az őt kísérő férje titokban mégis hazaküldette, sőt meg is tetézte egy-kettővel. A néhányszor hordott díszöltözékeket élelmes kereskedők vásárolták fel, egyszerűbb, utcai ruháikat szobalányok kapták ajándékba.

Hogy főrangú körökben mennyi ruhára volt szükség, azt jól példázza Margit főhercegnő kelengyéje 1890-ből, pedig számára nem egy életre, csak egy-két szezonra szánták a töméntelen ruhamennyiséget: 1 kék selyem udvari díszruha, 1 fehér szatén udvari báli ruha, 1 soiréeruha (estélyi) lazacszín moaréból, 1 holdfényszínű brokát estélyi ruha, 1 japán krepp ebédöltözék, 1 ugyanolyan rózsaszín krepp, 1 rózsaszín selyemruha, 1 pár matrózruha, 2 szürke szövetruha, 2 fehér alapon kockás ruha, 1 látogatóöltözék csíkos anyagból, 1 angol posztóruha, mastique színű, és köpenyek, kabátok, pongyolák, fehérnemű óriási számban, de ki győzné valamennyit felsorolni” – sóhajtott fel még a Divatsalon tudósítója is.

 

 

„ A család azonban nem sokáig élvezhette a nagy luxussal, számtalan műkinccsel berendezett palotájának kényelmét,  ugyanis azt  1941-ben áron alul kénytelenek voltak eladni az Imédy Béla (1891-1946) volt miniszterelnök vezette közhivatalnak.  A sietség oka annak volt köszönhető, hogy  Louis {Jacqueline férje} unokahúgának  férjét,  Pierre Claudelt – a francia ellenállás egyik fő szereplőjét – a Gestapo Strassbourg mellett elfogta és börtönbe zárta.  Franciaország amerikai nagykövetének fia kimentése érdekében a Cartier és Claudel családok minden követ és anyagi forrást megmozgattak, hogy  Pierre Cartier {Jacqueline egyik sógora} lányának {Marion Cartier} férje kiszabadulhasson a fogságból. ” {4}

 76634805166fde7d4029f40c847bbb0a.jpg

                gróf  Almásy  Jacqueline  második  férje:  Mr. Louis  J. CARTIER

 

 edward_hivatalos_megbizo_levele-_304f2464ed.jpg        Az  angol királyi ház - British Royal Family - hivatalos megbízó levele Cartier részére

                                            VII. Edwardtól 1904.

 

 -with-from-left-to-right-pierre-new-york-louis-paris-and-jacques-london.jpg

      " Alfred Cartier & Fils " -  A  képen  Alfred Cartier - és   fiai: 

      Pierre (New York-i üzlet), Louis ( Párizs-i üzlet)  és  Jaques  (London-i üzlet)                                                                           1922.

 

 

 

screen_shot_2012-05-04_at_9.00.55_pm.png

        gróf    Almásy   Jacqueline  férje,  Louis  J.  Cartier  - "SANTOS" karórája -  barátjának, 

               Alberto SANTOS -Dumont, brazil pilótának tervezett (1904) és készített (1911)       első férfi karóra

             Louis J. Cartier érdeme, hogy ő hozta forgalomba az első sorozatgyártású karórákat

 

 santos_karora_-63a904cfa1.jpg

          1911 - Cartier: a Santos karóra, Nick Welsh, Collection Cartier © Cartier

 

 

 

A  történet folytatását, már  csak  a -  The New York Times - Archivumában -  végre -  megtalált  gyászjelentések  alapján tudtam  rekonstruálni.

Louis-J.  Cartier, és felesége  gróf Almásy Jacqueline - 1940-ben  a nemzetközi társasági  élet  tagjaiként New Yorkba  költöztek. Jacqueline  mindkét világháborúban  elismert  tevékenységet  végzett  a  - Nemzetközi  Vöröskereszt -  ( International  Committee  of  the  Red  Cross, rövidítése  ICRC )  lobogói  alatt. A  békés családi élet, amely  az  új hazában  rájuk  talált, gyorsan  tova  szállt; - sorsuk csupán  két  év  boldogságban  részesítette  őket...  

1942.  július  23-án   hirtelen  elhunyt  New  Yorkban  LOUIS - J.  CARTIER,  a  párizsi  ékszerész  dinasztia  legtehetségesebb tagja,  s  ezzel  le is zárult  az "aranykora" a  Cartier  cégnek...                                                      A    klasszikus  ékszerkészítés  királya, az  órák császára...  Apja  kezdeti  üzletét  tehetségével, precizitásával  tökélyre  fejlesztette. S,  talán - ebben  némi  szerepe  lehetetett  Jacqueline-nak is.  Hiszen  a  szép  nők  ihletet tudnak  sugalni a  művésznek. Szeretném  azt  hinni, hogy  Louis  Cartier " ecsetje"  Jacqueline  szépségével  párosult.  Mert  ennyi  "ragyogást" csak  valakinek  a  tehetsége adhat, a  másik  ragyogásától... Cartier  valóban  király  volt, s  Jacqueline  a  királynője.

Mrs. Cartier, Almásy  Jacqueline  rövid  gyászjelentéséből  kiderült, hogy 1952.  március  29-én hunyt el rövid  betegsége  után, New Yorkban. Párizsban temették  el.

Gy e r m e k ü k,  CLAUDE  Cartier (1925 - New York, 1975. XI. 30) ötven éves korában hunyt el. Rita  Kate  Sulmona-val - egy gazdag amerikai gyáros leánya -  kötött  első  házasságából (New York, 1956)  született  két  gyermek, gróf Almásy Jacqueline unokái ;  - ALAIN  Louis  Cartier  és  VERONIQUE  Isabelle  Cartier.

 

Angol,  spanyol,  portugál,  görög  és  orosz  királyi családok, Hollywood  ünnepelt  csillagai; Elisabeth Taylor, Brigitte Bardot, Marlene Deitrich...,  és  sorolhatnám  a  végtelenségig  a  közismert  vásárlók  neveit.  De nem teszem.

gróf  ALMÁSY  Jacqueline  neve  hiányzott  a  sorból... Egy kétegyházi  grófkisasszony  elhalványult,  elfeledett  nevének, személyének  nagyságát idéztem  meg - szerény keretek között - de,  Aki  nélkül  a  CARTIER  név  kevésbé ragyogna...

 

 

 

            500-gace_kelly.jpg

 

           Grace Kelly és III. Rainier monacói herceg  a - párizsi Cartier butik - kirakatánál,

                                                 házasságkötésük előtt  1950.Ancestry  

   

 A  három  CARTIER  fivér;                                                      Louis-Joseph (1875-1942),  Pierre-Camille (1878-1964)  és  Jacques-Théedule (1884-1942) a  három  világváros - Párizs, London  és  New York - Cartier  cég  üzletláncának  vezetőiként megalkották  a  " CARTIER Metropolist ".              Louis  és  Jacques 1942-ben bekövetkezett  halála  után,  Pierre  vette  át  a  Metropolois irányítását  és  az  elnöki  székét.

1947-ben  visszavonult, és  újra  felosztásra  került  a  Cartier -birodalom:                                                                      a  párizsi  üzletet  Pierre  leánya, Marion, a  londoni  üzletet  Jacques  fia, Jean Jacques  és  a  new yorkit   Louis  és  Jacqueline  fia, Claude  kapta  meg.  A  három  ifjú  örökös  1964-ben  döntést  hozott, és  eladták  a  Cartier vállalatot.

 

                 Pierre Cartier  egykori  palotája  New  Yorkban.

 

                    article_living_heritage_archives_expertise_10.jpg

                        " Vizitkártya"- Mr. &  Mrs. Cartier köszönő soraival  1927.

Pierre Cartiernek íródtak a kedves sorok, Jacqueline idősebbik sógorának, aki a New York-i                                                            üzletlánc  igazgatója volt.

 

 

 

 

 

Saját kutatásaim alapján :  Gyevnár Erika 2017. Gyula

© 2008 - 2022 - countess.hupont.hu

 

LUXUS HÍREK | BEST OF LUXURY | Interjúk | ESEMÉNYNAPTÁRthe culture concept circle    Fondation de la Haute Horlogerie     

 

 

    {1} OSZK, Régi Nyomtatványok Tára, RNYT exl. 5. (kepkonyvtar.hu)

    {2} Landesarchiv Baden -Württemberg (Tartományi Levéltár Baden - Würtemberg -Központi Állami Tanszék -

 

    {3} F. Dózsa Katalin Honlapja : IV. Akikre a divat hat

    {4}  A Fay-ház ELLPOPOTT ÉKSZERDOBOZ  http://www.urbface.com/budapest/a-fay-haz

   {5} Gudenus János közlése  és

        a The New York Times Archivuma: Életrajzi adatok

Gróf  Almásy Jacqueline ( Jacqeline  Cartier  nee  Almasy) gyászjelentés, New York Times 1952. március 31.  New York Times (1857-Current File) 1952. Archivum – Historical Newspapers, Birth, Marriage,& Death Aunouncements, 1851-2003

Mr. Louis-J.Cartier gyászjelentés, New York Times 1942. július 24.

  

    Ancestry.com, PIM - Gudenus János : Monguz OPAC (opac.pim.hu), Békésvármegyei Nemes Családok Története, írta és kiadja :Palatinus József  - első rész-  Mágnás családok ( Harruckern-ek és örököseik) Budapest, 1909. MNL BéNL - Gyula, K.Jelzet/319.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 9
Tegnapi: 92
Heti: 175
Havi: 1 448
Össz.: 433 460

Látogatottság növelés
Oldal: Mrs. CARTIER, született gróf ALMÁSY Jacqueline
A gróf BREDA és a VÁSÁRHELYI család genealógiája - Gyevnár Erika tollából - © 2008 - 2024 - countess.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weboldal szerkesztő mindig ingyenes. A weboldal itt: Ingyen weboldal

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »