A gróf BREDA és a VÁSÁRHELYI család genealógiája - Gyevnár Erika tollából

A múlt poros polcain kutatva néhol mégis megcsillan egy név, egy homályos emlék...

 

               magyarszögyényi Szögyény Antónia:

                       A  Szeretet Angyala

 

 

 

           image012.jpg                                          

                                            nagyistvan.pecska.ro

 

 

 

 Kicsit  eltűnődtem...  Emlékeimben keresem,  a  " ma "  női, asszonyai között a  "Nagyságokat"...  Azóta  is. 

Se jótékony célú tettek, se  "mindennapi csodák", se  apró, bátorító mosolyok, se önzetlen  barátságok, se meleg, segítő kezek...  Hová lettek korunk nagyasszonyai? Példamutató gondviselőink; akik, egy nemzetért harcolnának a saját eszközeikkel...

 Amikor még a nemesség, és dédanyáink is  kötelességnek érezték, és  úgy nevelték gyermekeiket - finom, arisztokratikus  eleganciával - hogy "adjanak" elsősorban, - ne csak elvegyenek, mint mostanában... S csak még többet elvesznek a  mai "nagyasszonyaink"; nem gondolván önmagukon kívül senkire, sőt, még... Pedig példát vehetnének...

 

         világosi báró BOHUS Jánost, - Antónia férjét - az 1848. áprilisában megalakult magyar minisztérium  kinevezte Arad vármegy főispánjának. A szabadságharc drámájának idején Pesten tartózkodott hivatali teendői miatt, ezért a világosi kastély úrnőjének egyedül kellett átszenvednie a tragédia megrázó fejleményeit.

Szinte az egész nemzet szíve dobogott nála, midőn tollat ragadott s leírta naplójegyzeteiben keserű tapasztalatait. Így tájékoztatta férjét időről -időre; eképpen erősítve meg bátorságát ezekben a napokban. Más források szerint barátnéja; gróf Bruns(z)wick Terézia támogatása ihlette a Naplója megszületését...

"Sok anya és fiatal nő remeg a távozókért, de érzi mindegyik, hogy inkább a hazáért való halált, mint becstelen halált kell keresnie."

A szeretet, a könyörületesség  angyalaként; a szeretet volt rugója tetteinek. Egész életén át, a hittel párosult felebaráti szeretet vezérelte. Ez a szeretet adott életet a szegényeknek, szüntette meg az elaggott koldus éhségét, takarta be a mezítelenek testét.

Mennyit tudott tűrni, szenvedni, csak azért, hogy másokkal jót tegyen! Mily örömmel hozta meg az áldozatot, mert nem ismert korlátot, mely áldozatos szeretetében megakadályozhatta volna.

 

 

 

bz8fcwbwkkgrhqfg0ew5et2lpfbmvtgwbvw_12.jpg

                                    Az  ősi  Bohus címer 1780.

 

 Antónia egész életén át mindennap híven feljegyezte élményeit és tapasztalatait;  - a világosi fegyverletétel eseményeivel együtt - amely saját kastélyában, majd a mellette lévő mezőn végződött. Az igen érdekes német nyelvű Napló  - Horváth Lipót világosi plébános - birtokában volt még 1898-ban...

 

 

 

                     " Naplójegyzetek a világosi szomorú napokról "

írta: Bohusné Szőgyény Antónia

 

 

Világos,1849. szept. 4., Lőkösháza

 

" Lőkösházára semmi esetre nem mehettünk volna azon napra, mert a körülte levő oláh helységek ezt is megtámadták, a kertből mindent, sok szénát, zabot elraboltak ; a házat pedig úgy mentették meg, hogy Zsiga* fiam  -  

(* veje volt báró Bohus Zsigmon özv. Vásárhelyiné Brünek Juditnak -  egyik leányát, Vásárhelyi Júliát vette feleségül 1849. március 25 -én, Lőkösházán. Valószínűleg az egyházi szertartás a családi Szent Anna kápolnában zajlott az anyakönyvi bejegyzés alapján)  -  

Schlichtől 12 katonát kapott, akik vagy tíz napig, künn tanyáztak. Vagyonunkat nagy részben kétségkívül lentlétem mentette meg. Eddig, hála Istennek,  csekély kárunk van ; de a parasztok is igen szerették, hogy köztük maradtam, a nehéz időkben velük kiálltam s ahol csak lehetett, segítettem rajtuk és osztoztam a terhekben. Hidd meg, igen megynyugtató azon tudat, hogy kötelességünket híven teljesítettük. Te, édes barátom, a körülményrek által kisodortattál hivatásod köréből, mint házigazda, férj, apa.

Most megtettem helyetted a tiedet is és ezer hálát adok a Mindenhatónak, hogy eddig megoltalmazott. A parasztok gyanítják, hogy újból adniok kell szőlődézsmát. Hogy ezt megelőzzék, az idei csekély termést leszedik és Aradra viszik. De hidd el, édes barátom, nem tudnám jó lélekkel ellenezni. A szegény nép minden pénzétől megfosztva, még sót sem vehet magának; így legalább néhány garast kap a mindennapi szükségére. Egyébiránt oly rossz szüret lesz, hogy ezer akó dézsmára sem lehetne számítani.  

 

 

 

jokaine_laborfalvi_roza_kepe.jpg

 

                                       Jókai Mórné szül. Laborfalvi Róza (1817-1886)

 

Fontosnak tartom megjegyezni, mert a nemzet "nagyassznyai" közé emelhető Laborfalvi Róza is!

 - "Jókai Mór 1849. augusztus 13-án este érkezett Gyulára,- ERKEL Rezső megyei főorvosnak,- ERKEL FERENC bátyjának a grófi Wenckheim kastély bejáratával szemközt fekvő( Kossuth Lajos utca 30.) házába.

Itt lakott ugyanis hónapok óta Jókai felesége, Laborfalvi Róza és barátnője Schódelné, - mind a ketten, a Nemzeti Színház művésznői; -várva a szabdságharc kimentelét."

 

S a naplórészlet befejezése Lőkösházára vonatkozóan:

"A mócok eddig még nem adták meg magukat s ezért most is Buttyinban és vidékén van a katonaság, majorunk hatot lövetett a múlt héten. Az hallatszik, hogy a fegyvert mindaddig nem teszik le, míg minden concessiot meg nem adnak nekik épp úgy, mint a rácoknak. A muszakák már kivonultak a megyéből, de amint hallom, még Nagyváradon vannak.

Ma ismét meggyőződtem, hogy  egyedül csak ittlétem mentette meg házunkat a pusztulástól. Vásárhelyi Juli házát,( Lőkösházán !) mivel senki nem volt benne, teljesen kirabolták és szétrombolták, ágyneműit ellpoták, függönyeit letépték s minden almáriumot feltörtek."

 

Bohusné Szögyény Antónia íly angyali szívet hordozott bensejében, ez vezérelt egész életébe. Míly örömmel hozta meg az áldozatot, mert nem ismert korlátot, mely áldozatos szeretetében megakadályozhatta volna A legnagyobb áldozat is csekélységnek tűnt fel előtte és barátnéinak; a Vásárhelyi özvegyeknek!

Valóban karddal harcoltak  férfiaink és apáink - de a selyemfőkötős asszonyaikról se feledkezzünk meg...

 

                                            ...folytatom...

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 18
Tegnapi: 92
Heti: 184
Havi: 1 457
Össz.: 433 469

Látogatottság növelés
Oldal: magyarszögyényi Szögyény Antónia- A szeretet angyala
A gróf BREDA és a VÁSÁRHELYI család genealógiája - Gyevnár Erika tollából - © 2008 - 2024 - countess.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weboldal szerkesztő mindig ingyenes. A weboldal itt: Ingyen weboldal

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »