A gróf BREDA és a VÁSÁRHELYI család genealógiája - Gyevnár Erika tollából

A múlt poros polcain kutatva néhol mégis megcsillan egy név, egy homályos emlék...

                      Ünnepet  ült  a  jótékonyság  

 

                                 Gyula, 1895. november 10.

 

 

 

   A  - Gyulai Nőegylet - , mely zászlajára jelszó gyanánt a  - jótékonyságot, munkálkodási köréül pedig a - jót tevést  tűzte ki, ekkor ünnepelte fennállásának negyedszázados évfordulóját.

  Egy  negyedszázad szegényei; azok, kiknek szemeiből a sors üldözéseitől facsart könnyeket, huszonöt éven keresztül szárította  fel a humánus egylet, - ünnepeltek együtt évfordulóján annak az egyletnek, melynek nevét áldva emlegették a kunyhókban, s együtt ünnepeltek velük, kik huszonöt év alatt tisztelni, szeretni tanulták azt az  egyletet, melynek elve az emberszeretet, programja „gyámolítani a szegényt!”

 

1898_oldal_456-madonna.jpg

                                     Hegedűs László (1870-1911): Madonna

 

 

   Nagyhangú reklámot nem csapott maga körül, de mindenütt ott állt, hol segíteni kellett; kenyeret adni az éhezőnek, ruházatot a nélkülözőnek.

Nevét még is csak nagy ritkán lehet hallani, legfeljebb - ilyen alkalmakkor.

 

   Újságok nem kürtölték szerte magas hangú dicshimnuszokban jótékonyságát, hivalkodólag nem emlegettette  magát a közvéleményben, nevét legfeljebb azok említették és áldották, akiknek kenyeret, ruházatot, támaszt nyújtott.

 

   Míg a  férfiak, nagyhangú politikai frázisokat puffogtattak, s egy-egy kisebb jelentőségű alkotásukért hírlapok hirdették dicsőségüket;

addig  e -  humánus, nőkből álló egyesület – csendben, nem tartva igényt messze hangzó híresztelésekre, végezte a maga igazán nemes működését, nyújtott támaszt azoknak a szerencsétleneknek, kik a sors kemény csapásai alatt ingadozni érezték maguk alatt a talajt.

 

Más a férfi, más a nő hivatása.

   A  férfi az erő ura, a jog terén állva, kezében tartva a hatalmat, hidegen ítéli el a törvény holt betűihez ragaszkodva, a gonosztevőt.

„Te loptál, a paragrafus azt mondja, hogy aki lop, annak bűnhődnie kell. Te bűnhődni fogsz.”

 

   Azt nem kérdezi, hogy miért, hogyan lett gonosztevő. Talán nem tudta tovább nézni éhségből kínlódó családtagját, gyermekeit; talán pénzt idegenített el, hogy nyomorgó beteg nejének beszerezhesse a szükséges gyógyszereket.

   A  paragrafus ezt nem kérdi. A bűnre megszabja a büntetést, s a férfi az erő ura;

„ az enyhítő körülményeket szem előtt tartva” – elítéli a gonosztevőt.

  S  a  férfi ezzel bevégzi kötelességét.

 

 

1900bb_page_390_a_-_erzsebet_szanatorium.jpg

                           Benczúr Gyula rajza az "Erzsébet Szanatórium" gyűjtőívén

 

Ekkor megjelenik a nő: - a gyönge nő.

Oltalmába veszi az elítélt szerencsétlen családját, vigasztalást, reményt nyújt a csüggedőnek s szeretetet, vallásosságot csepegtet a gonosztetteiért megvetve, elkeseredett a társadalom páriájaként kidobva rohanna bele az örvénybe, a romlásba.

 

   Mennyi veszni indult lelket ment meg a  - szeretet – eltérítve a csüggedőt, arról az útról, melyet a nyomor, a szegénység – a veszedelmes tanácsadók – sugallatára követne, hány szegényt ment meg  újra az életnek, a tisztességes munkának.

 

     A  - Gyulai Nőegylet -  is ilyen eszmékkel kezdte meg működését, s ez eszmékhez egy negyedszázadon keresztül; szóval, tettel hű maradt.

„Segíteni a szűkölködőkön, vallás és társadalmi különbség nélkül!”

 

     Ezt tűzte ki zászlajára a Gyulai Nőegylet - ezelőtt huszonöt évvel - midőn a boldogemlékezetű – özvegy gróf Wenckheim Józsefné, született  pribéri és vuchini Jankovich Stefánia (1814-1878)

 -  lelkes kezdeményezése folytán megalakult.

 

 

 1898_oldal_067_b_-_arva_fiu.jpg

                                 Barabás Miklós: Utcaseprő fiú

 

 

   Ki tapasztalásból nem tudja, hogy a Wenckheim grófok jellemvonása a jószívűség, talán konvencionális dicséretnek fogja tartani, mit e nemes lelkű nőről szólottak, kiben a született nemesség a lelki nemességgel párosult.

Özvegy Wenckheim Józsefné grófnő nem tartozott ama arisztokraták közé, kik hivalkodva áldoznak a jótékonyság látszatának.

 

   Mint a regék mítoszi alakja, járt ő is kunyhóról-kunyhóra, kezében kis bőrtáskával; pénzt nyújtva a nyomorban sínylődőnek, támaszt az elbukónak s letörölve könnyeit a könnyezőnek.

Csak kik közelebbről ismerték, tudnák elmondani a nemes grófnő számtalan jótéteményeit, melyeket szinte titkolózva vitt véghez, nehogy a közvélemény tudomására hozva, hivalkodásnak tűnjék fel.

 

  Hogy a grófnő nemes lelkűsége mégis mennyire ismert volt akkoriban, legjobban

kitűnik abból, hogy nemes kezdeményezésére példáján okulva, lelkesedéssel álltak az egylet soraiba az akkori  - gyulai nők -, úgy, hogy az egylet már kezdetben szépszámú tagokkal kezdte meg nemes működését.

 

   Az  egylet  - valláskülönbség nélkül segélyezte a szerencsétleneket – nem kérdezte, hogy milyen formában imádja valaki Istent, nem kérte a szenvedőtől keresztlevelét; elég volt, ha szenved valaki s segítséget nyújtott.

 

 

 1900bb_page_428_a-_a_gyermek_alma.jpg

                                            A gyermek karácsonyi álma

 

 

A   nemes lelkű Wenckheim grófné, az  egylet alapítója már régóta pihen a családi sírboltban. Már csak eszméi hirdették nagylelkűségét, melyeket az egylet, alapítójának nagy szellemétől ihletve, híven követtek.

 

   Eszméinek letéteményese – jótékonyságban, nemes szívben és nagylelkűségben méltó utódja – Wenckheim Krisztina  grófnő – tovább fejlesztette azt a magot, mit elődje elvetett.

Szélesebb körűvé tette az egylet munkakörét, szervezte működését, amiben mellette kiváló munkát végzett, odaadó lelkes buzgósággal – özvegy Fábry Mártonné, aki az alapítás óta – huszonöt éven keresztül tevékeny alelnöknője volt.

 

   S  a fa, melyet a nemes lelkű, boldogult grófnő elültetett, gyökeret verve a gyulai nők szívének talajába, ekkorra megizmosodva, meglombosodva nyújtott árnyékot a szenvedőknek, s számos elaggott szerencsétlen munkaképtelennek, kenyérkeresetre képtelen nyomorultnak nyújtott enyhületet.

 

   Méltóak arra, hogy a huszonöt éves fennállásának emlékünnepén, együtt ünnepeltek velük, szerencsét kívánva a fokozódó sikerrel bíztató jövőhöz. Isten áldása legyen nemes munkálkodásukon!

Gyevnár Erika

 

Forrás: Országos Széchenyi Könyvtár, OSZK-DKA-EPA és MNL BéNL, Gyula; Békés 1895.

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 86
Tegnapi: 30
Heti: 160
Havi: 1 433
Össz.: 433 445

Látogatottság növelés
Oldal: Dicső Emlékezet a Gyulai Nőegyletről 1895-ben
A gróf BREDA és a VÁSÁRHELYI család genealógiája - Gyevnár Erika tollából - © 2008 - 2024 - countess.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weboldal szerkesztő mindig ingyenes. A weboldal itt: Ingyen weboldal

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »